1889 r.

Inżynier z Moskwy – Selewka Chessin składa wniosek o wydanie koncesji na urządzenie i eksploatowanie wodociągów.