1920 r.

Pamiętne dni sierpnia – wodociągi zaopatrują obrońców miasta w wodę.