1929 r.

Zarząd Płocka wykupuje wodociągi od prywatnego koncesjonariusza inżyniera A. Weisblata.