1935 r.

Powstają projekty rozbudowy wodociągów. Miasto liczy 39 tysięcy mieszkańców – z wody korzysta 29 tysięcy. W ciągu doby zużycie na osobę wynosi 33,8 l.