1938 r.

Miasto zużywa w ciągu doby 1317 m3 – na mieszkańca przypada wówczas 47 l.