1945 r.

Odbudowa i stopniowa rozbudowa wodociągów i kanalizacji w mieście.