1968 r.

Powstaje ujęcie „Grabówka” i Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Filtrowej.