1981 r.

Uruchomienie pierwszych ujęć wgłębnych w Borowiczkach.