1998 r.

Powstają „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. (z przekształconego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.)