08.09.2009 r.

Podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego studium wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – II etap.