2000 r.

Intensywne prace modernizacyjne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.