2001 r.

Oddanie do eksploatacji zmodernizowanej chlorowni (zastąpienie chloru – dwutlenkiem chloru).