2002 r.

Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.