2002 r.

– modernizacja filtrów piaskowych,
– prace wdrążeniowe nad systemem ISO 9001:2000 i 14001,
– uroczyste obchody 110 – lecia istnienia Wodociągów Płockich,
– działania mające na celu wyłonienie inwestora dla sektora ściekowego