2005 r.

Na wniosek Prezydenta Miasta – Rada Miasta Płocka udzieliła akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska – uchwała nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005r., Spółka wdrożyła system controllingu operacyjnego.