2006 r.

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowskiem zgodnie z normą 9000:2001 i 14001:2004.