2007 r.

Powołanie Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”. Podpisanie kontraktu na Budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele realizowanego w ramach projektu : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”.