2009 r.

Recertyfikacja systemu zarządzania jakością i środowiskiem.