30.10.2009 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2009 na wykonanie koncepcji projektowej dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków na osiedlu „Góry” wraz z przewodem tłocznym i na osiedlu „Radziwie” z przewodem tłocznym pod dnem Wisły w Płocku” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” – etap II.