02.06.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.