12-13.01.2010 r.

Przeprowadzenie oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.