13.07.2010 r.

Otrzymanie Decyzji Nr HKN – 2/m/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, rozszerzającej Decyzję Nr HKN -1/m/2010, zatwierdzającą Laboratorium „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o ,,stężenie chlorynów i chloranów od (0,010-2,0)mg/l i sumy chlorynów chloranów od (0,010-4,0)mg/l.