18.02.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „ Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.