2.08.2013 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.