2012 r.

Zakończenie robót budowlanych dla zadania: „Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P5”.