28.04.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/4/K/2011 na Roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, etap II”.