29.03.2010 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-160/09-00 dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”. Udział środków z Funduszu Spójności wyniesie nie więcej niż 76 405 156,39 zł.