30.04.2013 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo” realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.