01.03.2018 r.

Otrzymanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1188 ważnego do dnia 31.05.2022 r. w Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr 1188 r., wydanie Nr 9 z dnia 01.03.2018 r. oraz podpisanie umowy nr 1/TPW/2018 dla zadania „I etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.