05.05.2019 r.

Zakończenie badań dla zadania „I i II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.