05.11.2018 r.

Podpisanie umowy nr 4/TPW/2018 dla zadania „II etap realizacji badań w czasie eksploatacji stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”.