08.04.2019 r.

Podpisanie umowy nr 1/TPW/2019 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.