11.12.2017 r.

Podpisanie umowy nr 28/2017 i realizacja robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.