14.03.2014 r.

Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2014 na Roboty budowlane dla zadania: „Renowacja dwóch równoległych stalowych rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej”.