16.04.2019 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2019 na wykonanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i kanalizację deszczową w ul. Tysiąclecia wraz z rozbudową ul. Tysiąclecia oraz skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Mickiewicza i ul. Tysiąclecia”.