20.08.2015 r.

Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”.