25-26.02.2014 r.

Przeprowadzenie ponownej oceny akredytacyjnej Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji.