27.06.2019 r.

Podpisanie umowy nr 3/TPW/2019 na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Płock” przy ul. Górnej 56b.