31.08.2018 r.

Zakończenie robót budowlanych dla zadania „Modernizacja rozdzielni 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”.