Audycja Radia Płock FM poświęcona inwestycjom Wodociągów Płockich

Prezes Wodociągów Płockich Andrzej Wiśniewski oraz kierownik Wydziału Produkcji Wody Marcin Gańko byli gośćmi Płockiego Programu Publicystycznego „Na marginesie” Radia Płock FM.

Podczas audycji przybliżono obecnie realizowane inwestycje przez Wodociągi Płockie. Poruszono temat trwającej inwestycji dotyczącej rozdziału kanalizacji deszczowej i kanalizacji ściekowej na terenie miasta Płocka, przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „Góry” oraz przebudowy Ujęcia Powierzchniowego „Grabówka”. Ponadto Prezes Wodociągów opowiedział o jakości płockiej wody kranowej.