Podpisanie umowy na usługę dla zadania pn. „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”

Zarząd Spółki w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisał umowę nr JRP/FS/1/K/2021 na realizację zadania „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”  z Konsorcjum Wykonawców: Lider: Monika Zygmunt-Ogrodnik i Marian Ogrodnik prowadzący wspólnie działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą AGROMIL Monika Zygmunt-Ogrodnik Marian Ogrodnik s.c. oraz Partner: EKO – ERDE Sp. z o.o.

Boże Narodzenie

Obecna sytuacja epidemiczna sprawia, że wsparcie dla seniorów ważne jest przez cały rok, ale Boże Narodzenie to czas szczególny. W tym roku, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, musieliśmy zmienić plany świątecznych spotkań w licznym gronie.

#potrzebUEmy

Niemal 205 mln zł dofinansowania na lata 2010-2022 z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dla poprawy jakości życia Płocczan i środowiska. Kilometry sieci kanalizacyjnej, nowoczesna oczyszczalnia i bezawaryjna infrastruktura wodociągowa. To nie byłoby możliwe bez naszej pełnoprawnej obecności w UNII EUROPEJSKIEJ.

Kongres WOD-KAN-EKO

W dniach 17-18.11.2020 r. odbył się XXIII  Kongres WOD-KAN-EKO w wersji online. Tegoroczna edycja podzielona została na cztery sesje obejmujące zagadnienia dotyczące cyfryzacji, minimalizacji kosztów, neutralności klimatycznej czy przemysłu 4.0.