Audycja Radia Płock FM poświęcona przebudowie przepompowni „Andoria”.

Dyrektor ds. Technicznych Pan Marcin Chyczewski był gościem Porannego Dialogu w Radio Płock FM. Tematem spotkania było zrealizowane w grudniu 2022 r. zadanie pn. „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”, które współfinansowane było ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie tłoczni ścieków jako alternatywnego rozwiązania dla istniejącej przepompowni i miało na celu – obok optymalizacji procesu, zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków z rozwojowych terenów osiedli Borowiczki, Borowiczki Pieńki, Imielnica, a także miejscowości Gulczewo.