Audycja Radia Wnet poświęcona Projektowi Blue Bridge.

O innowacyjnym w skali kraju i Europy projekcie  Wodociągów Płockich i PKN ORLEN S.A. w zakresie  obiegu zamkniętego pn. Blue Bridge rozmawiał w radiu WNET Prezes Andrzej Wiśniewski.

Projekt wpisuje się w plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki czyli „Europejskiego Zielonego Ładu”,  który przyjęła  Unia Europejska, chcąc powstrzymać zmiany klimatu. Plan kładzie nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki projektowi Blue Bridge Miasto Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody.

Obecnie ścieki z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w ilości ok. 7,5 mln m3 rocznie odprowadzane są do Wisły. Wisła jest również źródłem poboru wody przez PKN ORLEN S.A. dla celów procesowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, ale w ilości 4 krotnie większej.

Projekt pod nazwą Blue Bridge zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. i transport doczyszczonych ścieków rurociągiem wzdłuż Wisły do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku, skąd przetransportowane będą i wykorzystywane w procesach technologicznych realizowanych przez Koncern.

Projekt wpłynie pozytywnie na ochronę wód Wisły w zakresie jakości i zasobów.  PKN ORLEN S.A. w znacznym stopniu, bo aż o 25% ograniczy pobór wody z rzeki, a Wodociągi Płockie zaprzestaną zrzucania z oczyszczalni ścieków do Wisły.  Ponowne wykorzystanie odzyskanej wody jest też jednym ze sposobów  zapobiegania niedoborom wody, które dotyka całą Unię Europejską.

Projekt ma szansę być powielany w innych lokalizacjach, głównie tam, gdzie zrzut ścieków i pobór wody odbywa się z jednego akwenu wodnego.