Bakterie Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski.

Ze względu na pojawienie się bakterii Legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski Zarząd Wodociągów Płockich zlecił badanie wody z miejskiej sieci pod kątem ewentualnej obecności tej bakterii mimo, że obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie nie nakazują badań.

Wyniki  będą nam znane za 11 dni. Podamy je do publicznej wiadomości. Na ten moment rozpoczęliśmy dezynfekcję sieci oraz jej płukanie. 

Pamiętajmy, że nie można zarazić się tą bakterią poprzez picie wody jedynie poprzez wdychanie aerozolu (poprzez drogi oddechowe).

Będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez social media.

Aktualizacja informacji z dnia 09.09.2023r.
Zarząd Spółki  „Wodociągi Płockie” informuje, że zlecone prewencyjnie wyniki badań wody z miejskiej sieci pod kątem obecności bakterii Legionella wykazały jej brak.