Ekologiczny pomysł Wodociągów Płockich i PKN ORLEN

Cele:

  1. Wykorzystanie wody szarej (oczyszczonych ścieków)
  2. Wprowadzenie mniejszej ilości ścieków do Wisły
  3. Zmniejszenie ilości pobieranej wody przez Partnera Projektu – Orlen 

Dwa lata temu (w 2019 r.) Prezes Zarządu Andrzej Wiśniewski zainicjował pomysł wykorzystania do celów przemysłowych oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni w Maszewie i zainteresował tym tematem Koncern Naftowy w Płocku.

W wyniku przeprowadzonych wielu badań, analiz, wizji terenowych i spotkań roboczych powstała precyzyjna wizja projektu, który nazwano „Blue Bridge”.  W Wodociągach Płockich powołano zespół pracowników, który zajmuje się nadaniem koncepcji realnych kształtów.

W październiku tego roku Zarząd Spółki podpisał porozumienie z przedstawicielami Zarządu PKN Orlen o przygotowaniu do realizacji projektu w ramach gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Cieszymy się, że wspólnie z naszym parterem możemy eliminować negatywne skutki oddziaływania na środowisko poprzez ochronę wód i zasobów wodnych.