Informacja dotycząca postępowania przetargowego nr JRP/FS/1/2020

Informacja dotycząca postępowania przetargowego dla zadania pn. „Przebudowa rurociągu wody surowej DN800 oraz DN500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i mając na uwadze bezpieczeństwo Wykonawców oraz pracowników spółki Wodociągi Płockie wdrożyły procedury ochronne minimalizujące ryzyko ewentualnego zakażenia na terenie Spółki.

W związku z powyższym, podjęto decyzję, że otwarcie ofert dla powyższego postępowania przeprowadzone zostanie wyłącznie w obecności członków komisji przetargowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 86), aby zapewnić jawność otwarcia ofert oraz podać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania, przeprowadzona zostanie transmisja na żywo, dostępna publicznie na portalu społecznościowym Facebook, na profilu „Wodociągi Płockie”. Po zakończeniu transmisji na żywo, udostępniony zostanie również film z przebiegu otwarcia ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi zgodnie z SIWZ w dniu 16.03.2020r. o godzinie 13:00, natomiast transmisja na żywo zostanie przeprowadzona od godziny 12:55 do momentu zakończenia czynności komisji przetargowej, związanych z otwarciem ofert dla powyższego postępowania.