Konferencja prasowa w sprawie przebudowy przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki odbyła się konferencja prasowa na temat zrealizowanej w grudniu 2022 r. inwestycji pn. „Przebudowa przepompowni „Andoria” w Płocku przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej”, która współfinansowana była ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i budowie tłoczni ścieków jako alternatywnego rozwiązania dla istniejącej przepompowni i miało na celu – obok optymalizacji procesu, zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków z rozwojowych terenów osiedli Borowiczki, Borowiczki Pieńki, Imielnica, a także miejscowości Gulczewo.

Nowopowstały obiekt tłoczy średnio około 850 m3/dobę na wysokość około 50 m. Został wybudowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce.

Dodatkowo w ramach zadania zrealizowano: budowę budynku, w którym znajduje się agregat prądotwórczy (z częścią socjalną i rozdzielnią), dostawę nowego agregatu, wymianę wyeksploatowanych urządzeń na nowoczesne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie konstrukcji, technologii, elektroenergetyki, automatyki, sterowania oraz wyposażenia. Ponadto zlikwidowano zbędne elementy istniejącej przepompowni ścieków. Wszystko dla zoptymalizowania zużycia energii, poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz stworzenia rezerw wraz z dostosowaniem go do obowiązujących przepisów BHP i p.poż.

Wykonawcą robót była firma JARMAR Sp. z o.o. Wola Łącka 1/1 09-520 Łąck, natomiast podwykonawcą i zarazem producentem tłoczni ścieków firma ECOL-UNICON Sp. z o.o. ul. Demokratyczna 89/93,
93-430 Łódź.

Wartość kontraktu wyniosła: 3 210 500,00 zł netto (3 948 915,00 zł brutto). Źródła finansowania inwestycji stanowią pozyskane na cele realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” środki z unijnej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ponad 2 mln zł) oraz z preferencyjnej pożyczki udzielonej na współfinansowanie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.