Konferencja prasowa w sprawie przebudowy ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku.

W środę 02.12.2020 r. na terenie ujęcia wody „Grabówka” odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, Prezesa Zarządu Wodociągów Płockich Andrzeja Wiśniewskiego i Wiceprezesa Krzysztofa Buczkowskiego w sprawie przebudowy ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku.

Prezydent Miasta Płocka poinformował, iż Wykonawcą zadania jest firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin. Kwota kontraktowa wyniesie 10.238.000 zł netto (12 592.740 zł brutto). Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz ze środków preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

To realizacja kolejnego celu Zarządu „Wodociągów Płockich ”przewidzianego na lata 2017-2026 w ramach koncepcji kompleksowej modernizacji systemu wodnego pn. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka.

W dniu 24.11.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych dla jednego z kluczowych zadań programu – pn. przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku.

Wybudowane w 1968 r. ujęcie wody powierzchniowej „Grabówka” jest dla Płocka obiektem strategicznym, stanowiąc główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę. Ujęta na „Grabówce” woda z Wisły stanowi 40% -60% wody tłoczonej do sieci. Woda jest następnie kierowana pompami Io do Stacji Uzdatniania Wody w Płocku, tam poddana procesowi uzdatniania, a następnie doprowadzana do zbiorników wody czystej i dalej tłoczona do miejskiej sieci wodociągowej.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę (remont) istniejących urządzeń pompowych oraz armatury wraz z  rurociągami w budynku ujęcia brzegowego. Prace budowlaneprzewidziane do realizacji na czynnym obiekcie będą prowadzone pod ścisłym nadzorem inspektorów z branż: technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Po uzyskaniu pozwolenia  na użytkowanie zakończą się w marcu 2022r.

Modernizacja głównego źródła poboru wody wiślanej jest niezbędna dla zachowania niezawodności pracy całego systemu poboru i uzdatniania wody. Stanowi-  obok planowanej przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody (w Płocku przy ul. Górnej i w Górach ) – jeden z istotniejszych elementów wieloetapowego programu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę oraz projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” .