Konferencja prasowa w sprawie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej

W środę 23 września 2020 r. Prezes Andrzej Wiśniewski i Wiceprezes Krzysztof Buczkowski gościli na terenie Stacji Uzdatniania Wody Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego, który prezentował płockim dziennikarzom koncepcję radykalnej przebudowy obiektu w kontekście zakrojonego na lata 2017-2026 programu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka”.

– Na co dzień przyzwyczajeni do stałego dostępu do bieżącej wody w kranie, nie zastanawiamy się skąd bije jej źródło ani w jaki sposób trafia do nas gotowy produkt w postaci zdatnej do spożycia, wysokiej jakości wody pitnej. Zazwyczaj odczuwamy spory dyskomfort w przypadku nawet chwilowych, np. remontowych czy awaryjnych przerw w jej dostawach. Gdy zabraknie tego, co wydaje się oczywiste, czujemy złość i obawę. Choć to sytuacje sporadyczne, w których służby wodociągowe informują i działają błyskawicznie, mogą jednak uzmysławiać, jak fundamentalna dla naszego poczucia bezpieczeństwa i dobrostanu jest rola efektywnej, gwarantującej ciągłość dostaw infrastruktury zaopatrzenia w wodę – mówił Prezes Andrzej Wiśniewski.

W ramach programu „Zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka” w latach 2021-2022 roku, przy współudziale środków unijnych, zostanie przebudowane główne ujęcie wody wiślanej „Grabówka” wraz z  dwoma rurociągami  wody surowej  DN 500, co ma  zapewnić bezpieczny i pewny transport wody do Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej. Koszt modernizacji to ok. 11 mln zł. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody Spółka w swoich planach inwestycyjnych stawia na dywersyfikację źródeł poboru wody, budując obok sześciu istniejących (zlokalizowanych w miejscowości Borowiczki-Pieńki i na terenie SUW „Górna”), trzy nowe studnie trzeciorzędowo-kredowe; w tym  studnia K6  na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Górna” (2020-2021) oraz planowane na lata 2021-2023 studnie K7 i K8 w Borowiczkach-Pieńkach. Zróżnicowanie źródeł pozyskania wody to priorytet z uwagi na bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, szczególnie w sytuacjach zagrożenia czystości wód i w kontekście dramatycznie kurczących się zasobów wody słodkiej.

Wodociągi Płockie eksploatują dwie stacje uzdatniania wody, przy czym ta główna przy ul. Górnej ma ok. 98 % – udział w ilości produkowanej wody. Pozostały 2% – udział w produkcji jest realizowany w Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.  W ramach omawianego na konferencji programu, Spółka podpisała w lipcu  b.r. umowę z wykonawcą na roboty budowlane dla zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”. Zakres prac,  przewidzianych do realizacji do końca września 2021 r., obejmuje budowę zbiornika wody surowej i uzdatnionej oraz budowę budynku Stacji Uzdatniania Wody wraz z układem technologicznym w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. Wartość kontraktu to ponad  7 mln zł.  Inwestycja ta ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, osiedli Gór i Ciechomic. Jej celem jest zapewnienie niezawodnych dostaw wody – podawanych w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim do potrzeb ciśnieniem dla intensywnie rozwijającej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja będzie stanowiła dodatkowe źródło uzdatnionej wody i wsparcie dla głównej produkcji na stacji przy ul. Górnej.

Pierwszym krokiem w kierunku modernizacji głównego centrum produkcji wody, znajdującego się  przy ul. Górnej, była budowa stacji badawczej w celu wyznaczenia najbardziej efektywnej technologii uzdatniania wody. Ponadto przeprowadzono badania technologiczne oraz zmodernizowano układ dezynfekcji wody dla Stacji i Pompownię wody II°.

W sierpniu 2020 r. została przedstawiona koncepcja programowo-przestrzenna i analiza kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych. Opracowanie zapewnia bezpieczeństwo pod względem stabilności pracy stacji, jak i późniejszych kosztów eksploatacji, opierając się na budowie całkowicie nowych obiektów technologicznych z wykorzystaniem jedynie niezbędnych elementów istniejącej infrastruktury (np. zbiorników wody czystej, chlorowni i pompowni II stopnia).

Aktualnie Spółka zamierza opracować dokumentację techniczną wraz z niezbędnymi pozwoleniami,  dzięki której będzie możliwe przeprowadzenie docelowej przebudowy głównej stacji uzdatniania w Płocku. Przebudowa  obiektu modernizowanego 25 lat temu, przewidziana jest na lata 2024-2026. Wydatki na roboty budowlane szacowane są na poziomie ok. 80 mln zł.

https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/budujemy-nowa-stacje-uzdatniania-wody/