Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Wodociągów Płockich oraz Prezydenta Miasta Płocka

W środę 06.05.2020 odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Wodociągów Płockich oraz Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja Nowakowskiego.

Wodociągi Płockie przystępują do modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Górach, podczas której wykonana zostanie  dodatkowa studnia głębinowa. Dzięki temu, poza mieszkańcami Gór i Ciechomic, stacja zaopatrzy w wodę pitną także mieszkańców Radziwia, do których do tej pory woda dostarczana jest wodociągiem pod mostem im. Legionów Piłsudskiego. Prezydent  zaznaczył, iż będzie  to alternatywne źródło poboru bezpiecznej wody dla Płocka w przypadku sytuacji kryzysowych. Prezes WP przekazał informacje na temat nowych inwestycji, które zapewnią bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka m.in. przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Gòrna” z której dostarczana jest do płocczan  woda z ujęć głębinowych i ujęcia powierzchniowego.